%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

textview setgravity not working