%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

textview get line count returns 0