%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

Retrofit Example In Android