%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

Request به Rest در اندروید