%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

Request به Api در اندروید