%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

Json Request In Android