%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

Creating Observer In Android