%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

کار با view در اندروید