%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

شرط در برنامه نویسی اندروید