%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

رمزگذاری بروی دیتابیس Sqlite