%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

بررسی وجود رنگ Hexadecimal در رشته