%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

بررسی اینکه تمامی کارکتر ها کوچک باشد در اندروید