%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

استفاده از Retrofit برای ساخت سرویس های بر پایه REST